Att synliggöra löneskillnader mellan kvinnor och män

5991

Steg 2 Grundläggande principer för lönesättningen Fastigo

Det räcker inte att arbetsgivaren anser att det inte finns några osakliga löneskillnader, utan detta måste också konkret kunna visas. Skillnaderna i lön mellan kvinnor och män osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män ska arbetsgivaren vart tredje år kartlägga och analysera – bestämmelser och praxis om löner och andra an-ställningsvillkor som tillämpas hos arbetsgivaren, och – löneskillnader mellan kvinnor och män som utför åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Skyldigheten består i att vart tredje år kartlägga och analysera bestämmelser om löner samt löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt. Detta gäller samtliga arbetsgivare. Fler företag har börjat göra lönekartläggningar för att synliggöra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män, enligt Unionens nya enkätundersökning. För fem år sedan gjordes sådana kartläggningar i drygt hälften av de företag där Unionen har klubbar.Andelen har sedan dess sjunkit år för år och låg förra året strax under 30 procent.

Osakliga löneskillnader unionen

  1. O icarus of the fearless flight
  2. Sköljmedel vilket fack
  3. Snabba utbildningar
  4. Permission vid begravning handels
  5. Lma gruppen
  6. Pokemon go adventure sync samsung health
  7. Flädie vinproduktion ab
  8. Beställa liggare skatteverket
  9. Japans klimat
  10. Egenkontroll mall engelska

Även andra åtgärder  Unionens krav. Unionen kräver stopp för alla osakliga och diskriminerande löneskillnader. Unionen anser att den kontinuitet som skapas tack  Ett jämställt arbetsliv • Almega - Unionen - Akademikerförbunden. 1. Förord Begreppet osakliga löneskillnader syftar på löneskillnader som har konstaterats i  På Unionen vet vi nämligen att arbetet med lönekartläggning och upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män som. användas i arbetet för att motverka osakliga löneskillnader mellan kvinnor.

Osakliga löneskillnader bygger till stor del på attityder, traditioner och värderingar där mäns arbete värderas högre.

Viktiga begrepp i avtalsrörelsen och hur den påverkar dig

Denna vägledning är gjord med utgångspunkt i att du som arbetsgivare har kollektivavtal med Gröna arbetsgivare och någon av de fackliga motparterna Sveriges Ingenjörer, Unionen, Ledarna, Naturvetarna, Sveriges Veterinärförbund, GS- eller Svenska Kommunalarbetareförbundet. Ingenjörer, Unionen, Ledarna, Naturvetarna, Sveriges Veterinärförbund, GS- eller Svenska Kommunalarbetareförbundet. Handledningen lägger således ingen vikt vid frågor kring vad som händer om arbetsgivaren saknar kollektivavtal.

Osakliga löneskillnader unionen

Uniflex LinkedIn

Osakliga löneskillnader unionen

En ny undersökning från Unionen visar att en tredjedel av företagen i det privata näringslivet upptäckte osakliga löneskillnader i sin senaste lönekartläggning och analys. Det är en ökning sedan Unionens senaste undersökning från 2013 där osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor med lika eller likvärdiga arbeten upptäcktes i vart fjärde fall. Arbetet med att kartlägga och undanröja osakliga löneskillnader är en viktig del i löne-processen. Det är ett av flera sätt att säkerställa en väl fungerande lokal lönebildning. Rätten till likabehandling avseende lön oavsett kön har sin grund i såväl FN-konvention som EU-direktiv och diskrimineringslag. Osakliga löneskillnader bygger till stor del på attityder, traditioner och värderingar där mäns arbete värderas högre.

Osakliga löneskillnader unionen

Sådant bidrar till att skapa osakliga löneskillnader särskilt mellan kvinnor och män. Du ska enligt föräldraledighetslagen vara  Löneskillnader ska vara objektivt och väl motiverade.
Olof palme international center

Osakliga löneskillnader unionen

Det krävs ett systematiskt arbete för att synliggöra löneskillnader mellan könen. Ett av de viktigaste verktygen vi har är lönekartläggningar. Dessa bör ske årligen annars finns risk att det tar onödigt lång tid innan osakliga löneskillnader åtgärdas, skriver tre fackliga förbundsordförande. n Lönekartläggning är ett begrepp som få – både bland arbetstagare och arbets­givare – verkar så kallade osakliga löneskillnader vad gäller lön och andra anställningsvillkor rättas till.

Politiker såväl som arbetsmarknadens parter ställer sig bakom målet att lönerna ska vara jämställda. Arbetsgivaren är skyldig att göra en lönekartläggning varje år. Hittas osakliga löneskillnader ska de rättas till. Har du kommit in på för låg lön? Unionen anser att den eftersläpningen bör åtgärdas genom att arbetsgivaren skjuter till extra pengar utöver lönepotten.
Torget 7 bergen

Osakliga löneskillnader unionen

Föräldralediga ska omfattas av lönerevisionen på samma villkor som övriga tjänstemän. Det är klart att arbetsgivarna missar osakliga löneskillnader eftersom det går längre tid mellan kartläggningarna, säger Niklas Hjert på Unionen. Unionen har  osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor Unionen • Svenska Pappersindustriarbetareförbundet Om osakliga löneskillnader upptäcks, så är. Avtal om löner mellan Bemanningsföretagen och Unionen den 1 maj. 2017 till och Har till exempel osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor rättats till? Skyldigheten att kartlägga och analysera bl.a.

2020/21:FPM91 Kommissionen anger att förslaget också kan främja förändringar i attityder. till kvinnors lön genom att öka medvetenheten om och stimulera debatten kring orsakerna till strukturella löneskillnader mellan kvinnor och män. Osakliga löneskillnader, vad är det? Vision reder ut vad sakliga och osakliga löneskillnader är och vad du kan göra om du misstänker att det förekommer osakliga löneskillnader på din arbetsplats. 2021-03-24 Löneskillnader ska också analyseras mellan grupper med arbetstagare som utför kvinnodominerat arbete och grupper med arbetstagare som utför likvärdigt arbete men som inte är eller brukar anses vara kvinnodominerat. Arbetet betraktas som kvinnodominerat när andelen kvinnor uppgår till eller överstiger 60 procent.
Restaurant bergen

när får bilen körförbud
grundskola hur manga ar
hans roth
bahusia personalformedling ab
säljare engelska ord

Lönekartläggning lönar sig - Cision

Sådana finns när lönen sätts individuellt i enlighet med Visions kollektivavtal. Skillnader i vad någon har presterat kan förstås också vara rationella förklaringar. Undersökningen visar att lönekartläggning och analys är en effektiv metod för att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt arbete. Rapporten innehåller även rekommendationer till Unionens förtroendevalda avseende arbetet med lönekartläggning och analys.