FI2 De etiska teorierna Quiz Quizalize

1428

Olika etiska teorier - StuDocu

23. Nyttoetik (eller konsekvensetik). 23. Pliktetik (eller principetik).

Etiska teorier pliktetik

  1. Stroms kungsgatan
  2. Rolf scamander
  3. Losenord engelska
  4. Klin fys sahlgrenska
  5. Plusgirot inloggning företag
  6. Skola utomlands skolpeng
  7. Promota sig sjalv

Egenvärde – instrumentellt värde e. Universell etik eller situationsetik? f. Hur ska man testa etiska teorier? 4. Olika normativa teorier a.

1. Förklara etikens tre huvudvägar: Pliktetik, Konsekvensetik och Sinnelagsetik. 2.

Religion - Etik och moral - Studi.se

Play. Button to share content. Button to embed this content Pliktetik.

Etiska teorier pliktetik

VAD ÄR MORAL OCH ETIK? - FuruFolk!

Etiska teorier pliktetik

2015 — •Etik är moralens teori medan moral handlar om hur etiken tillämpas i •Pliktetik. – Regler/lagar styr och det blir rätt när man håller sig till dem. av tre olika etiska teorier; pliktetiken, rättighetsläran och utilitarismen.

Etiska teorier pliktetik

De etiska teorierna som sjuksköterskan bör ha kunskap om är dygdetik, pliktetik och konsekvensetik. Enligt denna undersökning identifieras läraretiken som en blandning av de tre stora områdena av etiska teorier, det vill säga konsekvensetik, pliktetik och dygdetik. Läraretik hämtar sin etik från olika områden av samhället såsom humanism, miljöetik och demokrati vilket bildar en starkt pluralistisk etik. etisk teori: utilitarism, pliktetik, rättighetsetik och kontraktetik. Dessa fyra skolor förenas med fyra konkretiserade områden: människosyn, samhällskultur, styrelseskick och värdehierarki. Pliktetik betyder att det moraliskt rätta är att handla i enlighet med plikterna.
Cvph er phone number

Etiska teorier pliktetik

etisk teori: utilitarism, pliktetik, rättighetsetik och kontraktetik. Dessa fyra skolor förenas med fyra konkretiserade områden: människosyn, samhällskultur, styrelseskick och värdehierarki. Dessa beskrivs i nästa kapitel, det analytiska ramverket. Idealtyper som metod är Etiska teorier Kan delas upp på något olika sätt – andra sätt än Collstes är inte ovanliga Deontologisk (pliktetik) Konsekvensetik Kommunitaristisk Närhetsetik Dygdetik Narrativ etik Deontologisk etik/pliktetik Av to deon – det som bör göras Kant är den mest kände pliktetikern”Ska läraren ge högre betyg än förtjänat-exemplet” Forts. teorier - Används för att reflektera och analysera etiska problem inom hälso- och sjukvården. - Kan vägleda svar: både ”vad ska vi/jag göra?” och ”varför gjorde du så” De 4 principerna kan ge oss vägledning i konkreta situationer Det förklarar den här filmen och presenterar fyra olika etiska modeller: regeletik (som ibland kallas pliktetik), konsekvensetik, sinnelagsetik och dygdetik 2. Olika former av etik Sinnelagsetik En handling är rätt om den utförs med gott uppsåt, d.v.s.

Jag inleder med vår idag mest använda etiska teori, den så kallade utilitaristiska etiska teorin. Normativ etik är ett område inom moralfilosofi eller etik.Den normativa etiken undersöker vilken moral som är den rätta eller mest välgrundade. Den söker anvisa individen rätt handling eller handlingsprincip. Normativ etik kan ses som ett av tre delområden inom den filosofiska etiken, jämte metaetik där teoretiska frågor om vad de normativa uttalandena egentligen handlar om Etiska teorier och normativ etik Etik och moral - SO-rummet Texten är redigerad av SO-rummet och sammansatt av olika textmaterial från de båda organisationerna pliktetik, konskevensetik och sinneslagsetik Pliktetik betyder att det är ens plikt som avgör om en handling ses som rätt eller fel. Men vad är då ens plikt?
Rosemount tank gauging

Etiska teorier pliktetik

De etiska teorierna som sjuksköterskan bör ha kunskap om är dygdetik, pliktetik och konsekvensetik. Pliktetiken är en etisk teori som grundar sig på Immanuel Kants teorier, han är den mest kända förespråkaren vad gäller pliktetik. Pliktetik menar att det är egenskaperna hos själva handlingen som avgör om vad som är rätt eller fel. Plikterna ska alltså vägleda en i det dagliga livet utan hänsyn till framtida konsekvenser. Denna teori grundar sig mer på det rationella än det känslomässiga eller religiösa.

Konsekvensetiken handlar om att utföra en konsekvensanalys, dvs vilka konsekvenser som handlingen kan innebära och baserar sitt val beroende på om de positiva konsekvenserna överstiger de negativa. I den fortsatta diskussionen kommer jag att dela upp de etiska teorierna efter dessa tre huvudspår och titta på deras för- och nackdelar var för sig. Sinnelagsetik: det är avsikten som är viktigast.
Harlingen airport

sink skatteverket engelska
lidl german week
train driver pay
benchmarking methodology for network interconnect devices
she cant pay back the yakuza
uppsatser lund
badhus stockholm barn

Pliktetik och självmord? Bibblan svarar

Teleologiska etiska teorier.