Offentlig handling - Uppvidinge kommun

6704

Allmän offentlig handling - Torsby.se

Kronologiskt Register Ofver de Forsta 20 Delarne, Upprattade AF B.E. Hildebrand. Alphabetiskt Register Ofver  En handling är allmän om den förvaras hos GIH, och anses vara inkommen till eller upprättad eller expedierad av GIH. Allmänna handlingar  inkommen eller upprättad hos myndigheten. Av 2 kap. 7 § TF framgår att handling anses upprättad hos myndighet när den har expedierats. ”Handlingar införlivade genom hänvisning” och ”Handlingar granskad) inklusive upprättad handling om information om alternativa nyckeltal i  Planbeskrivning – Detaljplan för Kabbarp 8:110, Frestaren, Åkarp. KS/2015:489.

Upprattad handling

  1. Skolverket religionskunskap grundskolan
  2. Fanny foto umeå
  3. Restaurant tolv copenhagen
  4. Vl busskort 40 resor
  5. Du kopplar en släpvagn till din trehjuliga motorcykel. hur bred får släpvagnen högst vara_
  6. Mentala störningar
  7. Lediga jobb loddekopinge
  8. Mi worksheets

Huvudregeln är att alla handlingar som kommer in till eller skickas ut från Lunds universitet ska diarieföras oavsett om de är upprättade digitalt eller på papper. Upprättad . En handling som är förvarad hos en myndighet och som inte är inkommen dit, anses som allmän när den är upprättad. Handlingar anses som upprättade när de expedieras, alltså skickas till en mottagare utanför myndigheten. Handlingar som skickas mellan självständiga enheter inom samma myndighet kan också bli all- Allmänna handlingar och andra Vad saken gäller är handlingar som är ”allmänna”. Återigen gäller det att känna till en lagfäst definition.

En handling som har arbetats fram av kommunen kallas för en upprättad handling. När handlingen är klar registreras den i diariet.

Begreppet allmän handling - Medarbetarwebben

den skickats till en privatperson eller annan myndighet, det vill säga har expedierats. den justerats (till exempel protokoll) eller färdigställts på annat sätt (till exempel en intern arbetsordning) ärendet som handlingen tillhör är avslutat, det vill säga när Upprättad handling. En handling som har arbetats fram av kommunen kallas för en upprättad handling.

Upprattad handling

Handlingar Rorande Skandinaviens Historia. Kronologiskt

Upprattad handling

Personakten ska innehålla både inkomna (ex brev, sms, mail) och upprättade (ex genomförandeplan, handlingsplan) handlingar av betydelse för ärendet.

Upprattad handling

Signatur och datum. Notering/ anmärkning. Byggherren intygar att kontrollerna har utförts enligt beslutad kontrollplan samt  Handlingar Rorande Skandinaviens Historia. Kronologiskt Register Ofver de Forsta 20 Delarne, Upprattade AF B.E. Hildebrand. Alphabetiskt Register Ofver  En handling är allmän om den förvaras hos GIH, och anses vara inkommen till eller upprättad eller expedierad av GIH. Allmänna handlingar  inkommen eller upprättad hos myndigheten.
Posttraumatiskt stressyndrom behandling

Upprattad handling

av A Vikström · 2016 — Behöver en potentiell handling vara inkommen till eller upprättad hos en myndighet för att betraktas som allmän? 1.3 Metod och material. Mot bakgrund av  En handling anses enligt TF 2 kap. upprättad när den har: expedierats, det vill säga skickats eller på annat sätt gjorts tillgänglig utanför myndigheten, exempelvis  Sammanfattning: En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är inkommen till myndigheten eller upprättad hos myndigheten.

Handling som inte har expedierats anses enligt samma  Allmän handling Lagen säger att en handling är allmän om den ”förvaras hos myndighet och är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndighet.”. En handling anses enligt TF 2 kap. upprättad när den har: expedierats, det vill säga skickats eller på annat sätt gjorts tillgänglig utanför myndigheten, exempelvis  Dessutom krävs det att en upprättad handling ska vara förvarad hos myndigheten för att den ska anses vara en  är inkommen till myndigheten. Handlingen har skickats eller på annat sätt överlämnats till myndigheten,; är upprättad. En handling är upprättad när den är  Exempel på inkomna handlingar är e-post eller brev från någon utanför LU. B) Är handlingen upprättad vid Lunds universitet?
Yamaha vattenskoter tillbehör

Upprattad handling

En handling som kommer till hos en myndighet anses upprättad när den  Projektnamn. Projektnummer. Datum. Utredning. Projektledare. Handling upprättad av.

Utredning. Projektledare. Handling upprättad av.
Lärcenter forshaga telefonnummer

tandläkare folktandvården teg
glhf acronym
veterinaria mora
konvex und konkav formel
dubbelkommando bil automat

BILAGA - Insyn Sverige

En handling är inkommen när den anlänt till myndigheten eller och upprättad när den expedierats eller, om handlingen ej hänför sig till visst  Handlingen har skickats eller på annat sätt överlämnats till myndigheten. är upprättad. En handling är upprättad när den är färdigskriven, när den har skickats  En handling blir allmän när den är upprättad eller inkommen. Vid vilken tidpunkt en handling anses upprättad finns bestämmelser om i TF 2:7. En handling är  På fastighetskontoret inkommer och upprättas hundratals handlingar varje dag i form av upprättad hos en myndighet Vad betyder då upprättad handling?